Top

Kvasinky na výrobu medoviny 100 L - hlubokoprokvášející - Schimansky POWER 20 g

Kvasinky na výrobu medoviny 100 L - hlubokoprokvášející - Schimansky POWER 20 g

Model: 11421

Cena: 124 Kč s DPH

Skladem: ANO

Popis: Kvasinky na výrobu medoviny 100 L - hlubokoprokvášející - Schimansky POWER 20 g

Sušené, granulované, hluboce-prokvášející kvasinky s velmi dobrou sedimentací. Vhodné zejména pro výrobu medoviny, ovocných vín a ovocných kvasů obecně.

Násadové sušené kvasinky vhodné pro kvašení škrobových substrátů na bázi obilí.
- Vysoký počet aktivních kvasinek.
- Velmi dobrá rozpustnost při mísení se záparou.
- Vysoká tolerance k alkoholu i k přehřívání.
- Vysoká odolnost proti organickým kyselinám.
- Mohou být použity v kombinaci s enzymy štěpícími škrob.

Hmotnost balení: 20 g
Doporučená dávka: 15 - 20 g / 100 L kvasu

Mikrobiologické vlastnosti: Optimální teplota pro kvašení je 12 - 30 °C. Tento kmen je vhodný pro prokvášení břeček za nižších teplot. Po poměrně krátké rozkvášecí fázi nastává rovnoměrné kvašení, které svoji optimální intezitu zachovává při teplotách 12 - 15 °C. Při vyšších teplotách je tento kmen charakteristický enormní kvasnou silou. Aby prokvašení proběhlo optimálně, neměla by se teplota zvýšit nad 24 °C. Odolnost proti alkoholu Tento kmen snáší vysoký obsah alkoholu v kvasu od 14 do 18 % obj. Na hmotnost obsaženého cukru v břečce vzniká asi 0,55 % alkoholu. Těkavé kyseliny Tvorba pouze malého množství těkavých kyselin tj. méně než 0,25 g/l (přepočítáváno na kys. Vinnou). Čeření Kvasinky POWER jsou charakteristické rychlým vyčeřením rmutu a snadnou sedimentací. Tvorba SO2 a H2S Kvasinky nevytvářejí ani jednu z těchto sloučenin. Tvorba pěny Tvorba pěny nebyla pozorována. Potřeba dusíkatých látek Kvasinky mají velmi nízké nároky na dusíkaté látky. Doplnění je především žádoucí u medovin a dále se doporučuje u kvasů s menším podílem dusíkatých látek např. jablečný mošt. K tomuto účelu jsou dodávány živné soli. Biologické odbourávání kyselin Kmen nemá vliv na biologické odbourávání kyselin. Vliv na hotový kvas Kvasinky ponechávají kvasům druhově charakteristický a vyrovnaný buket. Oblasti použití Kmen vznikl kultivací kvasinek z více druhů ovoce. Při jeho odzkoušení se ukázal jako vhodný při použití kvasných nádob menších rozměrů. Návod k použití Odměřené množství kvasinek rozmícháme v 10-násobku vody o teplotě 35 - 38 °C a vlejeme do připraveného kvasu.